BÊN NHAU - Side By SideẢnh của Richard Drysdale


Xin cho về trọ gần nhau

Mai kia dù có ra sao cũng đành.

(Trích nhạc Trịnh Công Sơn)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền