BÊN NHAU TĨNH LẶNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Bên nhau đâu phải nói nhiều
Bao nhiêu im lặng bấy nhiêu ân tình.
(nđc)