BÊN NHAU
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Nắng soi bụi chuối sau nhà
Con sâu cái kiến thật thà bên nhau
Mặn mà trước cũng như sau.
(nđc)