BÊN NHAU
Ảnh của Tấn Đạt
Ta vẫn bên nhau những tháng ngày
Những chiều nắng Hạ mộng mơ say..
(Trích thơ của Nguyên Đỗ)