ĐÔI MÌNH BÊN NHAU
Ảnh của Đặng Đức Cương
Em ước tình ta được vĩnh hằng
Luôn ngời rực sáng như vầng trăng
Trăm năm hạnh phúc...lòng mong muốn
Điều này có thể được hay chăng?
(Trích thơ của Sương Anh)