Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Quấn Quít Bên Nhau
Dominic Đức Nguyễn2/15/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

QUẤN QUÍT BÊN NHAU
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Bây giờ đây quấn quít hiện bây giờ
Chỉ biết có đôi ta là đang sống
Đang cho nhau ngọt ngào và đang mộng
Cố làm lơ không biết đến thời gian …
(Trích thơ của Hàn Mặc Tử)

See Also

2/13/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bên Nhau Biển Rộng Bao La
Nguyễn Đức Cung
1/13/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bên Nhau Tĩnh Lặng
Nguyễn Đức Cung
12/15/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Nở Bên Thềm
Thérésa Nguyễn
12/1/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Trăng Bên Giáo Đường
Tôma Đỗ Lộc Sơn
11/30/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Dại Bên Sỏi Đá
Đặng Đức Cương
11/17/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bên Nhau Biển Chiều
Tấn Đạt
10/31/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bình An Bên Rừng Thu
Mỹ Lê
10/19/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nắng Nhẹ Bên Thềm
Thérésa Nguyễn
10/17/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thu Bên Thác Niagara
Robert Helfman
9/18/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Vàng Bên Giậu
Thérésa Nguyễn
8/29/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Róc Rách Thác Đổ Bên Ghềnh
Dominic Đức Nguyễn
7/27/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bến Nghỉ
Đặng Đức Cương
7/26/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Lạ Bên Đường
Nguyễn Ngọc Liên
7/11/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nắng Bên Thềm
Nguyễn Trung Tây, Lm
5/13/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bên Nhau
Tấn Đạt
5/4/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bên Bếp Hồng
Dominic Đức Nguyễn
5/3/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nhà Nghèo Bên Sông
Joseph Nguyễn Tro Bụi
4/8/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bên Thái Bình Dương
Dominic Đức Nguyễn
4/4/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bên Nắng Dịu Dàng
Tấn Đạt
3/7/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Mới Bên Thềm
Thérésa Nguyễn