BÊN NHAU THẦM THÌ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Xin cho mãi mãi bên nhau trọn đời
Chúc mừng ngày Lễ Tình Yêu !!
Happy Valentine’s Day !!