BÊN NHAU BIỂN RỘNG BAO LA
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Bên nhau nhìn biển bao la
So ra vẫn kém tình ta với mình.
(nđc)
Happy Valentine’s Day.