BÊN NHAU CHUNG HƯỚNG
Ảnh của Tấn Đạt
Yêu không phải là nhìn nhau chằm chằm,
mà là cùng nhau nhìn về một hướng.
Love does not consist in gazing at each other,
but in looking outward together in the same
direction.
(Antoine de Saint-Exupery)