BÊN NHAU CHIỀU VÀNG/LOVE
Ảnh của Robert Helfman
Bên nhau dưới áng chiều vàng
Tình yêu tìm thấy địa đàng nơi đây.
(bt)