BÊN NHAU
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Đôi ta vẫn cứ đôi ta
Đừng thêm ai nữa mà ra ba người.
(Ca dao)