BÊN NHAU BIỂN CHIỀU
Ảnh của Tấn Đạt
Kề vai chiều biển tuyệt vời
Nguyện xin mãi mãi một đời bên nhau.
(bt)