BÊN NHAU BUỔI SÁNG ĐẦU NGÀY
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Hôm qua ta hãy quên đi
Bởi vì nó cũng nhớ gì ta đâu
Ngày mai đừng sợ đừng sầu
Vì ta đã gặp nó đâu mà sầu
Hãy vui đời sống ân cần Hôm nay.
(nđc phóng ngữ)

Forget yesterday
it has already forgotten you.
Don't sweat tomorrow
you haven't even met.
Instead,
Open your eyes and your heart
to a truly precious gift - today.
(Steve Maraboli)