BÊN NHAU CHIỀU VÀNG
Ảnh của Tấn Đạt

Bên nhau dưới buổi chiều vàng
Tạ ơn Thượng đế thiên đàng nơi đây.
(bt)