14. CON RẮN HAM VUI

Rắn thích vươn vai, nhưng hắn ta ở trong cái hang rất hẹp, nhất định phải uốn cong thân mới có thể ngủ. Vươn thẳng người thì thân mình nhất định vươn ra ngoài hang, lại còn sợ làm kinh động người ta, nên rắn ta tìm một cái hang khác có thể vươn vai, nhưng tìm kiếm rất lâu mà cũng không có.

Một hôm, tìm được vòi voi, vì cái vòi voi rất sâu và dài nên rắn rất vui, bèn dùng nó làm hang để an thân, nó vươn vai trong cái vòi voi, con voi đột nhiên cảm thấy ngứa mũi bèn hách xì một cái thật lớn, hất tung con rắn văng xa ra ngoài hơn mười trượng, ngã xuống đau lưng ê ẩm cả mình nhúc nhích không được.

Các con rắn khác đi qua, sau khi biết được sự tình thì cười nói:

- “Anh tham lam vui vẻ quá độ, cho nên mới có chuyện ngã đau ngoài ý muốn vậy”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 14:

Cái gì quá độ thì cũng đều không tốt, ngay cả sự vui vẻ quá độ, vui vẻ thái quá cũng sẽ làm cho con người ta dễ dàng quên mất đi thân phận của mình, và do đó dễ dàng đi đến phạm tội.

Vui vẻ là cái mà ai cũng muốn cũng tìm, nhưng vui vẻ do con người mang lại thì không được lâu, bởi vì tính khí con người như thời tiết nay nắng mai mưa, sáng nóng chiều lạnh; vui vẻ do con người mang đến là để lấp đi cái buồn bả thực tại của cõi đời ô trọc mà thôi, cho nên cái vui vẻ của con người sẽ chóng qua mau: có người vui vẻ quá độ quên mất đường về nhà vì say xỉn, có người vui vẻ quá độ ăn nói mất đi tư cách của mình, có người vui vẻ quá độ nên có những cử chỉ sàm sỡ với đàn bà con gái, vân vân và vân vân.

Con rắn ham vui vẻ quá độ nên bị hất té đau ê ẩm suýt mất mạng, nhưng người Ki-tô hữu ham vui quá độ thì sẽ mất linh hồn.

Coi chừng đấy, ma quỷ khoái nhất những nơi vui vẻ quá độ, bởi vì ở đó nó “thu hoạch” được nhiều linh hồn hơn bất cứ chỗ nào. Ai hiểu thì hiểu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info