13. DA DÀY CHE MẶT

Khuôn mặt tố cáo với diêm vương:

- “Đầu là thủ lĩnh của thân người, mà khuôn mặt lại là mặt mũi của đầu, nhưng thân thể và tứ chi của con người thì có y phục màu mè hoa lá để mặc, duy chỉ có con là không có, xin hỏi như thế là tại vì sao?”

Diêm vương cũng không hiểu ra sao cả, bèn hỏi phán quan:

- “Việc này có điều khoản pháp luật nào không?”

Phán quan bẩm cáo:

- “Việc này hoàn toàn không có luật lệ, chỉ là vì khi nó đầu thai ở dương gian thì ăn trộm một miếng da dày đậy bên ngoài, cho nên khỏi cần mặc áo, lâu thật là lâu, người trên dương thế dần dần quên lấy đồ cho nó đậy lại ạ”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 13:

Khuôn mặt là “đại biểu” của cả thân người, lấy vải mà trùm lại thì còn gì là đại biểu nữa !

Bác ái là khuôn mặt thật của người Ki-tô hữu, lấy lý do làm việc bác ái phải đúng nơi đúng chỗ mà che bác ái lại, thì ai mà biết được một Đức Đức Chúa Giê-su yêu thương và nhân hậu trong con người của người Ki-tô hữu !

Hiệp nhất là bộ mặt của cộng đoàn, nhưng lấy lý do là cần phải kiếm những người cùng phe cùng khóa học với mình để dễ làm việc, mà che đậy bộ mặt hiệp nhất lại, thì không ai nhìn thấy bộ mặt hiệp nhất của cộng đoàn đâu cả, mà chỉ thấy phe nhóm “lủng đoạn” cộng đoàn.

Con người thời nay ai cũng muốn nhìn thấy lòng bác ái của người Ki-tô hữu, do đó đừng một ai tìm lý do để che đậy khuôn mặt bác ái của mình, bởi vì Đức Đức Chúa Giê-su không tìm lý do để từ chối thi ân giáng phúc cho mọi người.

Mọi bộ phận trên thân thể con người đề có áo quần che đậy, nhưng chỉ có khuôn mặt là không có gì che đậy, bởi vì khi che đi khuôn mặt thì có nghĩa là che luôn những tình cảm vui buồn của mình, và quan trọng nhất là không ai biết mình là ai cả...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info