3. Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.

(Thánh Benjamin)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info