7. KHÔNG BỆNH CHẾT TRƯỚC

Khí hậu thất thường, bệnh dịch hoành hành, bệnh truyền nhiễm đến sáu loại súc vật nuôi trong nhà là ngựa, trâu, dê, gà, chó và heo.

Lúc ấy, sinh hoạt của người ngoại quốc càng cẩn thận hơn bình thường, khi kiểm tra bệnh của heo thì thông báo cho đồ tể rằng:

- “Phàm có giết heo thì đều phải qua kiểm nghiệm của bác sĩ ngoại quốc; phàm là heo bệnh thì cấm giết.”

Thế là, tất cả heo không bệnh đều đem đến cho đồ tể giết trước, trước khi chết chúng nó lao nhao nói:

- “Không ngờ bọn súc sinh bị bệnh thì lại được thọ mệnh”.

Một con heo nọ thở dài nói:

- “Đây vốn là lẽ thường của thiên hạ mà, các anh không thấy các ôn quan trên thế giới sao? Bá tánh ngày ngày mong mỏi cho chúng nó chết, thế mà chúng nó vẫn sống nhăn răng đấy chứ”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 7:

Có một vài người Ki-tô hữu có tư tưởng “mới lạ” rằng: “Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta, không phạt chúng ta trong tình trạng chúng ta đang mắc tội”, thế là họ tha hồ ăn chơi phung phí ân sủng của Thiên Chúa ban cho, thế là họ say đắm triền miên trong tội lỗi...

Đức Đức Chúa Giê-su đã cảnh cáo những người Biệt Phái và các kinh sư rằng: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì cũng sẽ chết như vậy” (Lc 13, 1-6), câu cảnh cáo này của Đức Chúa Giê-su là để trả lời cho những người Ki-tô hữu có tư tưởng “mới lạ” ở trên vậy.

Thiên Chúa không phạt ai cả, vì Ngài rất nhân từ và yêu thương, nhưng đến kỳ Chúa định thì chúng ta đều phải chết, mà ai biết lúc nào thì chúng ta chết !

Chúng ta lo liệu hồn, đừng quá ỷ lại vào lòng nhân từ của Thiên Chúa mà coi thường sự công bằng của Ngài, bởi vì người dữ cũng chết mà người lành cũng chết, nhưng tình trạng sau khi chết của người dữ mới thật là khủng khiếp.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info