9. ĐỊA CẦU HÌNH VUÔNG

Có những người ngu nhưng ngoan cố, cho đến hôm nay mà vẫn cứ ngoan cố cương quyết nói “trời tròn đất vuông (天圓地方)”, và cứ thế tranh luận mãi không nghỉ.

Có người lấy hình quả địa cầu đến cho họ xem, nhưng họ vẫn không tin, lấy luôn mô hình quả đất lại mà họ cũng không tin, lại còn nói:

- “Đây là chuyện tò mò giựt gân của người trí thức dùng để lừa thiên hạ đó mà”.

Họ nói:

- “Quan điểm “địa cầu hình vuông”, không những người Trung Quốc tin, mà người ngoại quốc cũng tin, ví dụ người Trung Quốc chỉ ra một chỗ thì nhất định nói: ‘địa phương (地方) nọ’. Mặc dù chúng ta không hiểu ngoại ngữ, nhưng cũng thấy qua các tác phẩm phiên dịch, người ngoại quốc nói tới một địa phương, thì cũng nhất định nói: ‘địa phương (地方) nọ’, chứ từ trước đến nay không hề nghe ai nói ‘địa tròn (地圓) nọ’ !”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 9:

Có hai loại ngu: một là ngu đần không biết gì cả, cái ngu này làm mệt trí người xung quanh, những vẫn còn tốt; cái ngu thứ hai là không ngu hoàn toàn, mà ngu hơn một nửa, tức là vẫn biết sự việc chung quanh, vẫn biết việc mình làm, nhưng không hề “mở mắt” coi chuyện mình làm có hợp lý không, cái ngu này càng tồi tệ hơn khi họ cứ khư khư nói mình làm đúng, suy nghĩ đúng, thế là vừa ngu vừa ngoan cố.

Có một vài người Ki-tô hữu cứ nghĩ rằng “trời tròn đất vuông”, cho nên họ giữ đạo theo kiểu “tròn vuông”, tức là bên ngoài miệng thì nói đạo lý nhưng bên trong thì nói xấu người khác; bên ngoài thì đưa tay giúp người nhưng bên trong thì đầy mưu mô bốc lột họ; bên ngoài thì cười cười nói nói anh anh em em nhưng bên trong thì tìm cách làm hại anh em; bên ngoài thì hô hào đoàn kết để xây dựng cộng đoàn, nhưng bên trong thì âm thầm kết bè kết cánh để phá hoại cộng đoàn...

Ngày nay mọi người đều biết trời không tròn mà đất cũng chẳng vuông, người giữ đạo theo kiểu “tròn vuông” cũng biết như thế, nhưng họ vẫn cứ ngoan cố nói: “Chết chóc gì mà sợ !”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info