24. Con tín nhiệm Thiên Chúa càng lớn thì càng lâu dài, tất cả những gì con cầu xin thì thực hiện càng nhiều.

(St. Albertus Magnus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info