8. QUAN LỆ CỦA QUAN TRƯỜNG

Một hôm, người chơi trò xiếc khỉ -bởi vì lơi lỏng không phòng bị- nên để cho con khỉ nhảy thoát thân, con chó giữ nhà cũng chạy theo nó.

Chúng nó được tự do bèn kết bạn hoạn nạn có nhau, sự quyến luyến ngày một tăng lên, lại còn cùng nhau trao đổi danh thiếp kết bái làm anh em.

Một hôm, con khỉ ngồi xổm dưới bụi ớt, một trái ớt đỏ rơi ngay trên đầu nó, con chó thấy vậy, vội vàng lấy tấm danh thiếp của con khỉ đã đưa cho mình gắn ngay trên đầu, quỳ xuống đối mặt với con khỉ khấu đầu vấn an.

Con khỉ thấy kỳ quái vội hỏi nguyên do, chó trả lời:

- “Nếu hôm nay khỉ đại nhân thăng quan, đội nón chóp đỏ (1), nên tiểu nhân chiếu quan lệ tước vị trên danh thiếp. Giả sử đại nhân không chê, thì ngày mai tôi sẽ đem qua một tấm danh thiếp môn sinh tặng đại nhân” (2) .

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 8:

Thời nay có nhiều người dùng tấm danh thiếp để đánh lừa người khác, và cũng có rất nhiều người vì tin tưởng cái tên và chức vụ trên tấm danh thiếp mà bị lừa, đến nỗi trở thành trắng tay, ôm hận suốt đời.

Tấm danh thiếp là lời giới thiệu ngắn gọn rõ ràng thông tin của một cá nhân, chứ không phải là một tấm quảng cáo bỏ túi. Nhưng thời nay có những người, trên tấm danh thiếp nhỏ chút xíu mà ghi tất cả những chức vụ, tước vị, học vị và cấp bậc của mình làm cho người khác đọc...mờ cả mắt, nhưng rồi cuối cùng cũng không hiểu họ làm chức vụ gì, chuyên môn gì, thế là họ làm mất cả uy tín mình.

Tấm danh thiếp đẹp và gọn gàng nhất của người Ki-tô hữu là hai chữ “sống đạo”, bởi vì nhìn cách sống đạo của người Ki-tô hữu là người ta biết con người thật của họ, nhìn cách sống đạo của người Ki-tô hữu là người ta biết về Đức Chúa Giê-su và Giáo Hội của họ.

Con chó đặt tấm danh thiếp của con khỉ trên đầu rồi bái lạy, vì nó quá chú trọng đến chức vụ của con khỉ trên tấm danh thiếp, mà không biết rằng trên đầu con khỉ chỉ là trái ớt màu đỏ, nó lầm to,

Người ta có thể sẽ lầm to vì chức danh cấp bậc trên tấm danh thiếp, nhưng họ sẽ không lầm khi thấy chúng ta sống đạo, thực hành đạo ngay trong cuộc sống đời thường của mình.

(1) Theo quy định về mão (mũ) quan của triều Thanh thì trên chóp mũ có hình trái cầu, quan nhất phẩm thì là viên ngọc thạch màu đỏ.

(2) Thói xấu nơi quan trường của thời mạt Thanh, cách mà các văn nhân và quan lại dùng để nịnh nọt ton hót khi bái kiến thầy giáo.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info