10. MÈO KHÔNG LÀM QUAN

Hoàng đế -vì con mèo bắt chuột có công- nên muốn phong cho nó một chức quan để báo tạ, mèo nhất quyết không nhận, hoàng đế kinh ngạc hỏi nó tại sao.

Mèo đáp:

- “Tiểu thần hôm nay còn có thể làm mèo, nhất thời làm quan thì mèo đều làm không thành công”.

Hoàng đế không chấp thuận, nhất định bắt mèo nhậm chức. Mèo nói:

- “Tiểu thần đã thề là không thay đổi tiết tháo của mình, nếu làm quan mà không thay đổi chí hướng thì không được, bằng không thì các đồng liêu sẽ không an tâm, cho nên tiểu thần không dám tiếp nhận mệnh lệnh của ngài ạ”.

Hoàng đế lại hỏi lý do, mèo đáp:

- “Chuột thì sợ mèo, nếu như hôm nay những người làm quan thiên hạ đều là một hạng với chuột, nếu tiểu thần ra làm quan, thì họ làm sao an tâm chứ?”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 10:

Con mèo không muốn làm quan, bởi vì nó biết một khi đã làm quan thì tiết tháo sẽ thay đổi, tức là tính tình, cách sống, dáng điệu, lời nói của nó sẽ phải thay đổi, như thế thì mất đi bản lãnh của con mèo.

Ở đời, có một vài người khi hoạn nạn nghèo khó thì rất dễ thương, đến khi giàu có rồi thì ai cũng tránh xa, vì tính tình họ đã thay đổi; có một vài thầy khi chưa làm linh mục thì ăn nói nhỏ nhẹ, ngôn hành khiêm tốn ai cũng mến, đến khi làm linh mục rồi thì trở thành ông chủ, ăn nói cộc cằn (có khi dao to búa lớn), thái độ kênh kiệu không những với giáo dân mà còn với các bề trên của mình...

Ở đời cũng có nhiều người rất can đảm tiết tháo trước tiền bạc, nhưng gục ngã trước đàn bà con gái; có nhiều người đánh đông dẹp tây, nhưng gục ngã trong tiền tài danh vọng; có những người thành danh trên con đường hoạn lộ, nhưng thất bại trong đời sống tâm linh.

Làm người trước sau như một thì khó lắm, cho nên người Ki-tô hữu luôn cậy trông vào ơn Chúa giúp để làm người, từng giây từng phút luôn nhìn lại hồng ân Chúa ban cho mình để cảm tạ và sống tốt lành hơn, nhất là những người được chọn làm mục tử của đàn chiên...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info