23. Đức tin và lòng khoan nhân phải đan vào trong cuộc sống của chúng ta.

(Chân phúc Raphael)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info