5. CÂU ĐÁP KỲ DIỆU CỦA CON NHÁI

Gà 雞 (1) ngẫu nhiên đi trên con đường nhỏ trong ruộng, gặp một con nhái, bèn hỏi:

- “Anh là aì?”

Đáp:

- “Gà đồng 田雞 (2) ”.

Gà rất kinh ngạc, nói:

- “Phàm là gà thì trên thân phải có lông, mà anh thì trên thân một cọng lông cũng không có, sao lại có thể là gà chứ?”

Nhái nói:

- “Nếu nhất định phải có lông mới có thể gọi là gà, vậy thì gà rừng 野雞 (3) (gái điếm) nơi nhà họ Hồ ở Thượng Hải, lẽ nào trên thân đều có lông sao?”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 5:

Con gà thật thà hỏi, con nhái lắc léo nói đến các cô gái điếm cũng được người ta gọi là gà rừng, thế thì con gà làm gì hiểu nỗi cái hàm ý của con nhái.

Nói về Đức Đức Chúa Giê-su cho mọi người nghe thì đừng nói người này thế này người kia thế nọ, nhưng hãy lấy cuộc sống của mình ra mà nói; nói về Đức Chúa Giê-su cho kẻ khác nghe, thì đừng “đá” qua cho người khác nhưng hãy chứng tỏ mình là người đã tin và đã thực hành lời của Chúa trong cuộc sống cho họ nghe và thấy, có như thế mới thực là người nói rất hay về Đức Đức Chúa Giê-su.

Con gà rất ngạc nhiên vì con nhái tự xưng là gà đồng, vì trên người nó không có một cọng lông.

Cũng vậy, người ta cũng sẽ rất ngạc nhiên khi chúng ta tự xưng mình là người Ki-tô hữu mà trên mình không có một chút vốn liếng hiểu biết về Lời Chúa, không có một chút kiến thức về sống đạo, ít nữa là đi dâng thánh lễ và chịu các bí tích...

Nếu chúng ta mà như thế, thì ngay cả Đức Đức Chúa Giê-su cũng kinh ngạc nữa chứ đừng nói là con gà. Ha ha ha...

(1) 雞 đọc là “ji” nghĩa là con gà.

(2) 田雞 đọc là “thian ji” nghĩa là gà đồng, cũng là tên gọi khác (tiếng Đài台語) của con nhái.

(3) 野雞đọc là “ye ji” nghĩa là “gà rừng”, người ta dùng để gọi gái điếm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info