4. Chỉ nhìn từ mặt căn tính xấu xa vốn có của con thì con thực không dám hy vọng hết thảy; nhưng nhìn từ khía cạnh nhân từ vĩ đại của Ngài, con vẫn dám hy vọng tất cả.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info