Chương 2:

ĐỨC CẬY“Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng”

(Rm 5, 5)
1. Ân sủng của Thiên Chúa rộng lớn, thật phù hợp với mong đợi của con người.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info