25. Nếu ai có đức tin và đức cậy, thì nơi người ấy còn có ưu sầu buồn phiền tham sống sợ chết sao?

(Thánh Cyprianus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info