Lập trường của Washington là bất kỳ nhân nhượng nào của Iraq đều xem như không đạt yêu cầu mà Baghdad phải ngay lập tức giải giáp theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Hôm qua Baghdad lần đầu tiên để cho các thanh tra vũ khí của Liên hiệp quốc phỏng vấn một nhà khoa học của Iraq mà không có sự hiện diện của các quan chức.

Nhưng tổng thống Bush nói chính phủ của ông đã đoán trước trò câu giờ và tung hỏa mù của tổng thống Saddam Hussein.

Tuy nhiên nếu các thanh tra vũ khí cảm thấy Baghdad thật sự thay đổi thái độ và hợp tác hơn, Nhà Trắng sẽ không hoàn toàn khép cánh cửa ngoại giao lại.

Tổng thống Bush không đưa ra kỳ hạn chót nhưng ông thách thức Hội đồng bảo an phải làm sao cho nghị quyết của Liên hiệp quốc được tuân thủ.

Giới chức ở Washington nói ông Bush muốn thấy có tiến triển trên mặt trận ngoại giao trong vài ngày tới nếu không Hoa Kỳ sẽ đơn phương hành động. (BBC)