Hoa Kỳ lại vừa lên tiếng thông báo cho công dân Mỹ trên toàn thế giới phải bảo trọng tính mạng.

Theo nội dung bản thông báo, chính phủ Hoa Kỳ đã “nêu cao hiểm họa” là bọn khủng bố có thể thực hiện nhiều mưu toan tấn công bằng đủ loại vũ khí, kể cả vũ khí hóa học và vi trùng. Washington báo trước là bọn khủng bố sẽ có thể nhắm cả vào thường dân.

Trước nguy cơ vừa nói, chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu tất cả mọi công dân phải đề cao cảnh giác trong tình hình hiện nay.(ABC)