WASHINGTON - Hoa Kỳ đang tạo áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ cho phép quân đội Mỹ sử dụng không phận của Thổ trong bất cứ cuộc chiến tranh nào chống Iraq. Giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ loan tin là Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Dick Cheney đã điện đàm với Thủ tướng sắp tới của Thổ là ông Recep Tayyip Erdogan khuya thứ Năm để thảo luận tình hình.

Giới chức Thổ nói rằng trong bức thư gửi ông Erdogan hôm thứ Năm, Tổng Thống Bush yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ minh định lập trường về việc bố trí binh sĩ Mỹ và về việc cho phép quân đội Mỹ sử dụng không phận của Thổ.

Hai tuần trước đây, Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ dự luật cho phép quân Mỹ sử dụng các căn cứ của Thổ trong trường hợp có chiến tranh. Chưa rõ là liệu Quốc Hội có mang vấn đề này ra bàn cãi lại hay không, và nếu có thì khi nào. (voa)