16. TẠP CHỦNG ĐƯỢC QUÝ

Rồng là một động vật đầu có sừng, có móng sắc, đó là loại cầm thú; nó có vảy là loài ngư; nó có thể bay là loài chim; nó lại được tôn trọng là vì nó dài thuộc loài xà cá.

Có người cảm khái nghị luận rằng:

- “Không ngờ người trên thế gian lại chọn loại tạp chủng này làm vật quý, lại còn đem nó ví như thiên tử, không phải là quá hoang đàng sao?”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 16:

Con người ta được Thiên Chúa tạo dựng và ban cho một tâm hồn tính bổn thiện, nhưng tánh bổn thiện này mất đi theo thời gian lớn lên, tiếp xúc với hoàn cảnh môi trường xấu đẹp, nên đôi lúc cũng biến thành tạp chủng giống con rồng, mà lại quái dị hơn con rồng nên ai cũng sợ:

Có người biến tướng thành kẻ ham danh ham quyền, nên gây bè kết cánh kết vảy, có móng sắc ức hiếp người khác nên giống như loài cầm thú; có người biến tướng thành kẻ ăn nói lộng ngôn, ngang ngược, bất nhất như loài hầu, có người biến tướng thành kẻ chuyên bốc lột người khác, nhất là người nghèo, nên giống như loài cọp dữ..., vậy mà có nhiều người sùng bái chọn họ ngang hàng với quân tử, anh hùng, đạo đức đáng làm mẫu mực cho mọi người.

Không có gì đáng sợ cho người biến tướng thành tạp chủng trong tâm hồn, họ dữ dằn hơn cả cọp, điêu ngoa hơn cả lang sói và tráo trở đa nghi hơn cả Tào Tháo.

Xin Thiên Chúa là Đấng tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài luôn gìn giữ tâm hồn chúng ta khỏi các thứ tạp chủng ấy, để chúng ta biết sống chan hòa với mọi người hơn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info