8. Mong đợi sẽ khiến cho chúng ta an toàn tiến vào thành vĩnh phúc.

(Thánh Beda Venerabilis)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info