81. CHUNG QUỲ BẮT QUỶ

Ngọc hoàng đại đế ngồi cao vút trên điện, nói với các thần tiên:

“Quỷ trong địa ngục có diêm vương quản lý, chỉ có quỷ ở trên dương thế là không có ai quản thúc, cho đến hôm nay càng ngày càng nhiều. Ta sẽ sai Chung Quỳ đi xuống dương thế bắt sạch chúng nó, vì dân mà trừ hại”.

Các thần tiên nói:

- “Thế giới phân ra thành âm dương hai nơi, âm gian có quỷ, dương thế chỉ có người, quỷ ở đâu mà có?”

Ngọc đế nói:

- “Quỷ dương thế rất nhiều, chằng hạn như quỷ bủn xỉn, quỷ thế lực, quỷ say, quỷ chích choác, chúng nó đều là quỷ, sao lại không trừ khử chứ?”

Thế là sai Chung Quỳ giáng phàm bắt quỷ.

Chung Quỳ chỉ huy lũ quỷ tốt xuống dương gian bắt tất cả các quỷ, nhưng không thấy quỷ say đâu cả, bèn hỏi nguyên nhân. Lũ quỷ tốt trả lời:

- “Quỷ say ngày nào cũng uống rượu, ban đêm thì mượn rượu làm càn, ban ngày thì hại người lành, thật là khó bắt được”.

Chung Quỳ nói:

- “Vậy thì trước tiên đi bắt quỷ nấu ăn lại, và khẩn cấp đi báo cho ngọc đế”.

Nào ngờ mới đi được nửa đường thì có người túm áo Chung Quỳ lại không cho đi, và tự giới thiệu mình là “quỷ say”.

Chung Quỳ kinh ngạc hỏi:

- “Ta là Chung Quỳ đang đi bắt mày, tại sao mày lại chận đường ta?”

Quỷ say nói:

- “Ha ha ha, ông là họ chung (cốc rượu) sao, chung lớn hay chung nhỏ vậy?”

Chung Quỳ hỏi:

- “Mày nói vậy có ý gì?”

Quỷ say đáp:

- “Nếu là chung lớn thì ông và tôi dốc sức đánh ba mươi quyền để uống rượu; nếu là chung nhỏ thì tôi và ông dốc sức đánh năm mươi quyền để uống rượu. Đánh quyền uống rượu xong thì nói tiếp, ông thắng hay không thắng tôi, tôi bất cần”.

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 81:

Thời nào người ta cũng sợ người say rượu.

Người say rượu nào cũng trở thành kẻ điên, mất trí trong lúc say, cho nên có nhiều chuyện thật đáng tiếc xảy ra, khi tỉnh thì đã muộn, cho nên gười ta gọi đó là con quỷ rượu hoặc con sâu rượu.

Chỉ có người say rượu mới dám làm càn đánh vợ chửi con, chứ quỷ trong hỏa ngục thì không dám như thế; chỉ có người say rượu mới cầm dao phay rượt bố mẹ đòi chém, chứ quỷ trong hỏa ngục thì không dám làm như thế; chỉ có người say rượu mất hết lý trí nên hiếp dâm trẻ em, chứ ma quỷ trong hỏa ngục thì không dám làm như thế.v.v...thế mới biết ngọc hoàng thượng đế nói rất đúng, quỷ trên dương gian không ai quản thúc nên làm càn, làm bậy...

Quỷ trong hỏa ngục không dám làm gì cả, nên chỉ biết đi xúi giục con người ta phạm tội, chống lại kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, trong đó cũng có những con quỷ say, quỷ dâm dục, quỷ ích kỷ, quỷ ghen ghét, quỷ kiêu ngạo, quỷ tham lam, quỷ hà tiện mang danh là Ki-tô hữu nữa đó.

Hãy đề phòng quỷ đội lốt Ki-tô hữu, bởi vì những con quỷ này thường thách thức đánh nhau với Giáo Hội về kiến thức nhà đạo, về Thánh Kinh, về quyền giáo huấn của Giáo Hội, khi men kiêu ngạo làm họ mất cả “tính bản thiện” của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info