79. KHỈ LỚN NHỎ

Huyện quan bái kiến thượng cấp.

Chuyện công vừa bàn luận xong thì thượng quan hỏi:

- “Nghe nói quý huyện vừa xuất hiện một loại khỉ, không biết cái đầu của chúng nó lớn bao nhiêu?”

Huyện quan vội vàng trả lời:

- “Khỉ lớn thì có đại nhân lớn như thế.”

Đột nhiên nghĩ lại câu nói ấy thật là vô lễ, vừa sợ vừa hối hận nên vội vàng khom lưng nói tiếp:

- “Khỉ nhỏ có tiện chức lớn như vầy”.

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 79:

Khỉ lớn thì có đại nhân, khỉ nhỏ thì có tiện chức, thế là huề cả làng, bởi vì quan to quan nhỏ đều khỉ cả.

Con người là con người chứ không phải là con khỉ, dù có những người tóc tai lông lá dài như khỉ thì họ vẫn là con người; tuy nhiên lại có một vài người là con người hẳn hoi nhưng tâm tính thì là…khỉ:

- Người có tâm vọng động không tĩnh, nay nói thế này mai nói thế kia, làm mất tình đoàn kết giữa anh chị em với nhau, đó là tâm động của khỉ.

- Người thích ngồi chỗ này nhảy qua chỗ kia, lấy chuyện của người này nói cho người khác nghe, đó là tâm vọng động của khỉ.

- Người thích bắt chước học làm sang, dù gia đình nghèo không đủ ăn, họ thích khoe khoang cái không có của mình, đó là tâm vọng tưởng của khỉ.

Các loại người trên đây mặc dù là con người nhưng lại có cái tâm của khỉ, mặc dù họ mặc áo thụng lưng đai đàng hoàng.

Hạnh phúc nhất là được làm người, cho nên hãy lấy cái tâm của người mà đối nhân xử thế, bằng không, đến ngày phán xét thì bọn khỉ sẽ tố cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa đấy, chúng nó sẽ tố cáo như thế này: “Chúa dựng nên chúng con là loài khỉ, nên chúng con sống như khỉ thì không có gì phải nói; còn họ (người có tâm khỉ), Chúa dựng nên làm con người sung sướng quá, hạnh phúc quá, nhưng họ lại có cái tâm khỉ như chúng con làm những chuyện thất nhơn ác đức quá…”

Ai có tâm khỉ thì coi chừng đấy nhé !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info