74. CHUỒNG TRÂU NHẬN HỌ HÀNG

Trên sông ngân hà, Ngưu Lang cầm một vạn xâu tiền đồng, bỏ trên lưng trâu để trâu đưa qua đấu ngưu cung, nhưng con trâu len lén chạy xuống hạ giới, chu du khắp nơi.

Nó cảm thấy mặc dù mình xấu xí, nhưng trên lưng có nhiều tiền nên kết thân với kẻ có tiền có thế giá thì không khó, thế là đi đến đông hải bái kiến kỳ lân. Kỳ lân mắng trâu:

- “Mày là một con vật, làm sao có thể cùng với vương công quý tộc tụi tao nhập làm một chứ?”

Trâu đi đến Tây vực muốn bái kiến sư tử xanh, chưa kịp thông báo tên tuổi, sư tử xanh nhìn thấy con trâu rất xấu, bèn ác ý quăng xuống một bao phân và chạy mất.

Trâu lại đi tìm lừa tai dài là người bạn ngày trước đã kết bái làm anh em, lừa tai dài nói:

- “Ở Nam Sơn có Kim Tiền Báo, mặc dù ở ẩn trong núi, tôi có thể giới thiệu cho anh”.

Đi đến Nam Sơn, lừa tai dài bèn nói rõ cho Kim Tiền Báo biết lòng thành thật và nhu cầu của con trâu. Ban đầu Kim Tiền Báo từ chối, nhưng sau đó nhìn thấy trên lưng của con trâu có nhiều tiền, bèn nói:

- “Nhìn trên lưng anh, chúng ta có thể kết bạn thân thiết, gia tộc chúng tôi trên lưng đều có hoa văn tiền, anh không có, nhưng có thể thuê thợ làm được”.

Kim Tiền Báo nói xong thì lấy xâu tiền con trâu đang chở dán từng đồng từng đồng trên thân con trâu, làm thành những hoa văn màu sắc vằn vện. Lập tức toàn thân con trâu lấp lánh chớp sáng, giống như người bỏ tiền mua chức quan, đổi thành áo quan đẹp đẽ.

Lừa tai dài cười nói:

- “Thật bỏ tiền ra cũng không tiếc, xấu xí biến thành đẹp đẽ”.

Từ đó về sau, trâu tỏ vẻ đắc ý, thần khí ngạo mạn khinh người, nhưng mới được mấy ngày thì tất cả các đồng tiền trên lưng trâu lần lượt rơi hết, lại bày ra da và lông, Kim Tiền Báo thấy vậy thì lớn tiếng chửi trâu làm hoen ố nhơ danh dòng họ, nên đuổi trâu đi.

Con trâu chỉ có cách là trở về lại đấu ngưu cung, Ngưu Lang đem trâu ra đánh cho một trận, nói:

- “Súc sinh này, chúng nó nhìn thấy tiền nơi mày nên mới nhận họ hàng với mày.”

Nói xong thì dùng dây thừng xỏ vào lỗ mũi trâu đem nó cột vào trong chuồng. Cho nên người ta gọi nó là “chuồng trâu”.

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 74:

Ở đời, có những người chữ nghĩa không có, địa vị không có, nhưng dựa vào đồng tiền để khoác lác với người khác, và mua được cái danh để đồng bàn với các quan có máu mặt trong xã hội.

Ở đời, có những người thấy người khác có tiền, có địa vị thì kết làm anh em, nhận họ hàng, nhưng khi người anh em hết tiền hết bạc thì tìm cách xa tránh.

Người Ki-tô hữu có một suy nghĩ khác người là: ai nghèo khó, ai cô thế, ai bị hất hủi thì lại đến để nhận làm họ hàng anh em, nhận làm bạn bè để giúp đỡ và phục vụ mà không tính toán, bởi vì trong Đức Chúa Giê-su tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau, đó chính là tinh thần của Phúc Âm, tinh thần mà chính Đức Chúa Giê-su đã thực hiện bằng chính cuộc sống của Ngài khi còn ở thế gian.

Người khác chọn người có tiền có địa vị để kết thân, để nhận họ hàng thì mặc kệ họ; nhưng người Ki-tô hữu thì chỉ chọn Đức Chúa Giê-su mà thôi, bởi vì Ngài là Vua trên các vua, Chúa trên các Chúa, giàu có quyền uy vô cùng, bởi vì tất cả mọi thứ trên trời dưới đất đều là của Ngài.

Không chọn Đức Chúa Giê-su thì chọn ai nữa chứ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info