9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi lửa luyện tội những ai đã trung thành đọc kinh chuỗi Mân Côi.Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info