73. BA NGÀY TỚI TRỜI

Một đám khách ngồi lại nói chuyện phiếm, tranh luận trời xa hay gần.

Anh nông phu ngồi bên cạnh nói:

- “Trời cách đất chỉ có khoảng ba bốn trăm dặm. Từ dưới đi lên, chậm thì bốn ngày là tới, nhanh thì ba ngày đến nơi, sáu bảy ngày lên xuống thì dư sức, tại sao các ông tranh luận chi cho mệt?”

Các khách nghe được liền hỏi:

- “Ông nói có chứng cứ chứ?”

Nông dân trả lời:

- “Đương nhiên là có, lẽ nào các ông không biết nơi đây có một phong tục tập quán là đưa thần táo về trời sao? Ngày hăm ba tháng chạp là đưa đi, ngày ba mươi tháng chạp là đưa về, bất quá chỉ có bảy ngày. Nếu tính mỗi ngày đi được một trăm dặm, chia đôi, không phải là ba bốn trăm dặm sao?”

Mọi người cười nói:

- “Nói như thần !”

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 73:

Anh nông dân nói trời cách xa đất chỉ có ba bốn trăm dặm là cùng, vì đưa ông táo vừa đi vừa về chỉ có bảy ngày; các nhà khoa học vũ trụ thì không dám nói trời cách xa bao nhiêu, nên chỉ đo khoảng cách giữa trời và đất bằng tốc độ ánh sáng…

Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta rất rõ ràng: Nước Trời đã đến gần (Mt 10, 7b) và đang ở trong lòng chúng ta.

Thế nhưng, có những người Ki-tô hữu nói Nước Trời còn ở rất xa, xa lắc xa lơ, nên cuộc sống của họ vẫn cứ “nay chén anh mai chén tôi” bất cần Nước Trời đến hay không đến; lại có những người Ki-tô hữu nói rằng đường lên trời xa lắm, và đời còn dài nên cứ sống hưởng thụ của cải vật chất xác thịt, họ quên mất đường lên trời chỉ có một đường và một cửa nhưng rất hẹp và ít người đi, còn đường rộng thì đưa đến diệt vong nhưng lại có nhiều người đi (Mt 7, 13-14).

Nước Trời không xa chúng ta là mấy, ở ngay trong lòng chúng ta khi chúng ta còn ơn nghĩa với Thiên Chúa, khi chúng ta rước Đức Chúa Giê-su Thánh Thể vào trong tâm hồn của chúng ta, và đó là con đường ngắn nhất để lên trời.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info