78. Ý ĐỒ LẤY CÁI THUẬN LỢI

Tú tài nọ bắt được con ve sầu và bỏ trên cái khăn trùm đầu, sau đó tiếp tục đi thi. Sau khi vào trường thi thì con ve sầu đột nhiêu kêu to tiếng làm cho các thí sinh cười ầm lên, quan coi thi vội đi đến, hỏi cười chuyện gì.

Có người nói:

- “Cái khăn trùm đầu của tú tài nọ có âm thanh nên mới cười”.

Quan coi thi kêu tú tài nọ lên phía trước chuẩn bị giáo huấn nghiêm nghị, tú tài nọ luôn miệng kêu oan, nói:

- “Hôm nay trước khi vào trường thi, bố tôi bỏ con ve sầu vào trong cái khăn trùm đầu của tôi, con ve bò ra quấy rầy tôi chịu không nỗi, nhưng đây là do bố tôi làm, nên tôi không dám thả nó bay”.

Quan coi thi hỏi tú tài tại sao bố anh ta bỏ con ve sầu trên cái khăn trùm đầu? Tú tài trả lời:

- “Đây là ý đồ để đạt được cái may mắn thuận lợi đứng đầu bảng ạ”.

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 78:

Thời nay, có những học trò trước khi đi thi đại học thì kiêng ăn chuối vì sợ thi trượt, gọi là trượt vỏ chuối, nhưng lại thích ăn chè đậu (đỗ) để hy vọng thi đậu, mà là phải đậu đỏ mới linh nghiệm, vậy mà cũng có những cô cậu học trò thi trượt vỏ chuối mặc dù không ăn chuối; nhưng cũng có học trò không ăn đậu đỏ nhưng vẫn cứ có danh sách bảng vàng như ai. Bỏ con ve sầu trên đầu để được lợi là đứng đầu bảng (thi đậu), kiêng ăn chuối và phải ăn đậu đỏ trước khi đi thi thì cũng thế mà thôi, toàn là dị đoan cả.

Có một vài người Ki-tô hữu cũng “ăn đậu đỏ” trước khi cầu khấn, họ lấy tiền ra và thương lượng với lương tâm mình như thế này: dâng cúng cho ông thánh Giu-se một triệu đồng vì mình ít nhớ đến ngài; dâng cúng cho Đức Mẹ năm triệu đồng vì mình thường cầu nguyện xin ơn này ơn nọ với Mẹ; dâng cúng nhà thờ năm trăm ngàn đồng, vì ông cha sở cứ nhắc đóng góp hoài; xin lễ năm mươi ngàn đồng vì có nhiều người xin lễ quá, ông cha sở nhiều tiền lắm rồi…

Người ta nói “con tim có lý lẽ của con tim mà lý trí không hiểu được”, cũng như “người dâng cúng có lý lẽ của người dâng cúng, mà…đức tin không hiểu được”, ha ha ha…

Ai hiểu được thì lo mà sửa đổi cách dâng cúng lại, bằng không thì Thiên Chúa cũng so đo cho mà coi, có mà chết luôn đó.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info