77. QUỶ VÂY CHUNG QUỲ

Ngọc hoàng đại đế sai Chung Quỳ (1) xuống trần gian bắt quỷ, nhưng không ngờ quỷ ở dương gian nhiều hơn quỷ ở âm phủ, lại rất dữ dằn. Những con quỷ này thấy Chung Quỳ đến bắt mình thì cùng nhau vây Chung Quỳ lại, quỷ lỗ mãng lấy bảo kiếm, quỷ khéo mồm ôm lấy chân, quỷ đòi nợ thì bíu ủng chụp nón.v.v…làm cho Chung Quỳ không cách gì trổ tài pháp thuật được.

Lúc ấy đột nhiên có một hòa thượng mập ú đang ưỡn cái bụng bự đi đến, vịn vai Chung Quỳ và nói:

- “Tướng quân bắt quỷ mà sao lại lúng túng thế?”

Chung Quỳ nói:

- “Không ngờ quỷ dương gian khó bắt quá”.

Hòa thượng mập ù nói:

- “Đừng lo, để tôi bắt quỷ thế cho ngài”.

Hòa thượng nói xong thì cười ha ha với tụi quỷ và há to miệng rống lên một tiếng, nuốt tất cả quỷ vào trong bụng. Chung Quỳ lấy làm kinh dị, nói:

- “Sư phụ đúng là thần thông quảng đại”.

Hòa thượng đáp:

- “Ngài không biết đó thôi, những tên nghiệt quỷ như thế này rất nhiều, không thể nói đạo lý với chúng nó, không thể nói chuyện tình cảm với chúng nó, chỉ có cách là nuốt nó vào trong bụng mà thôi”.

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 77:

Thường thì quỷ trong địa ngục nhiều hơn quỷ ở trần gian, nhưng quỷ trong địa ngục thì sợ Chúa sợ Mẹ, sợ luôn cả những người chuyên tâm cầu nguyện, rước lễ, đọc kinh và sống tốt lành. Quỷ ở trần gian dù không thần thông quảng đại như quỷ trong địa ngục, nhưng chẳng sợ ai cả, ngay cả Chúa và Mẹ chúng nó cũng không sợ, thì Chung Quỳ là cái thá gì chứ?

Vậy thì quỷ ở trần gian là quỷ nào mà ghê gớm vậy? Đó là những người có lòng kiêu ngạo như quỷ trong hỏa ngục, cộng thêm với tính tự mãn nữa nên coi ai không ra gì; đó là những người có lòng tham lam, cộng thêm với tính keo kiệt nữa, nên trở thành nỗi thống khổ của người khác; đó là những người có lòng ghen ghét, cộng thêm với tính đố kỵ nữa, nên trở thành sự chia rẻ của cộng đoàn tập thể…

Với hòa thượng mập ú thì loại người này cần phải tiêu diệt gấp mà không thèm nói đạo lý với họ. Nhưng đối với Thiên Chúa thì những người này đều là con cái của Ngài, cho nên Ngài dùng đủ mọi cách mọi thế để cảm hóa lòng họ cho đến khi nào họ quyết tâm từ chối tình yêu của Ngài mới thôi.

Quỷ trên trần gian rất nguy hiểm vì ảnh hưởng đến người khác, chỉ có cầu nguyện, tha thứ và hy sinh mới cảm hóa được họ mà thôi.

(1) Tên vị thần trừ quỷ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info