70. UY LỰC CỦA HỌC ĐÀI (1)

Đầy tớ của nhà tú tài ẳm em bé để thúc nó tiểu tiện, nhưng thúc rất lâu mà nó vẫn không đi tiểu được, đầy tớ bèn dọa nó: “Học đài đến đó”, em bé lập tức tiểu được.

Tú tài thấy như vậy thì rất kinh ngạc, vội hỏi:

- “Sao lạ vậy?”

Đầy tớ nói:

- “Tiểu nhân thấy ngài tú tài chỉ nghe nói học đài xuống ngựa là sợ đến nỗi tiểu ra quần, cho nên tiểu nhân biết học đài có thể thúc em bé đi tiểu được”.

Tú tài thở dài một hơi rồi nói:

- “Không ngờ thằng con có thể kế thừa chí hướng của ta, lại muốn đọc sách cầu học; càng không ngờ sức mạnh của học đài thật không nhỏ, có thể làm thông cả đại tiện và tiểu tiện !”

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 70:

Học trò nào cũng sợ quan coi thi, học trò nào cũng sợ giám thị, nhưng chỉ có hai loại học trò không sợ quan coi thi và cũng không sợ giám học: đó là học trò học dốt mà du côn và học trò con ông cháu cha mà thôi.

Thời nay có những quan coi thi mà học trò không sợ nên vào phòng thi là tự do quay cóp, coi quan coi thi như không có trong lớp, thế là có những phòng thi tất cả học trò đều làm như nhau một đáp án vì chép của nhau; thế là đào tạo cho đất nước những con người ngu si và dối trá sau này.

Quan học đài không thể làm cho em bé đái được, vì nó không biết quan là ai, vì nó còn nhỏ xíu; cũng vậy, học sinh không sợ quan coi thi là vì chúng nó biết có cha mẹ chúng lo lót qua mảnh lực đồng tiền cả rồi, cho nên phòng thi loạn.

Người Ki-tô hữu có một vị quan sáng suốt và nhân từ luôn đi sát bên mình, đó chính là Thiên Thần Bản Mệnh, các ngài luôn canh chừng ma quỷ và những cám dỗ của ma quỷ cho chúng ta, để chúng ta được sống vui vẻ làm con Thiên Chúa giữa trần gian này.

Hãy biết cám ơn thiên thần Bản Mệnh của mình.

(1) Quan coi thi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info