8. Người đau khổ rơi nước mắt khi nghe giảng đạo là vinh quang của người giảng đạo; nếu không thể làm cảm động lòng người thì sẽ khiến người ta nói con giảng đạo lý cao diệu, giảng nghe rất hay nhưng bài giảng biến thành vô ích.

(Thánh Jerome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info