61. DỐI TRÁ HẾT MỨC

Có một người nói dối rất hay, đầy tớ chỉ biết ngày ngày cải chính sự dối trá cho ông ta.

Một hôm ông ta nói với mọi người:

- “Nhà tôi có một cái giếng, tối hôm qua bị gió thổi mạnh văng qua bên nhà hàng xóm”.

Có người không tin, nói:

- “Từ xưa đến nay, chưa hề nghe chuyện cái giếng bị gió thổi bay mất bao giờ”.

Đầy tớ che lấp cho ông ta, nói:

- “Xác nhận là có chuyện đó, giếng của nhà tôi gần bên hàng rào nhà hàng xóm, tối hôm qua gió lớn thồi cái hàng rào đó bay qua bên cái giếng, giống như thổi cái giếng qua nhà hàng xóm vậy”.

Lại có một ngày, ông ta nói với mọi người:

- “Có người bắn rớt con ngỗng trời, trên đầu nó đội một bát canh bột”.

Có người không tin, đầy tớ lại lấp liếm sự dối trá của ông chủ, nói:

- “Chuyện này có đấy, ông chủ nhà tôi đang ăn canh bột trong sân nhà, ngỗng trời rơi xuống cái đầu rơi trúng ngay trong bát canh bột, đó không phải là trên đầu có canh bột sao?”

Lại có một lần ông ta nói với mọi người:

- “Nhà tôi có một cái màn to lớn có thể đậy kín bầu trời, một một lỗ trống cũng không lộ ra”.

Đầy tớ nhíu mày nói:

- “Chủ nhân nói quá lời, đó chính là dối trá hết mức, tôi làm sao che lấp được chứ !”

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 61:

Dối trá tức là nói những lời không đúng sự thật, có khi nói quá thì người ta gọi là “ăn nói điêu ngoa”; dối trá trong buôn bán là không chất lượng, mất chữ tín, nên người ta nói là “làm ăn gian dối”…

Người hay nói lời dối trá là người có lương tâm cong vẹo được chỉ dẫn bằng ích kỷ, tiền bạc và danh vọng, và cuộc sống của họ thường hay bị ám ảnh bởi những thứ đó: có thì muốn có thêm cho nhiều, không có thì ước ao cho có, cho nên hậu quả phát sinh là dối trá để che lấp cái không và cái ngạo của mình.

Người Ki-tô hữu là những người có thì nói có, không thì nói không (Mt 5, 37), cho dù họ bị bách hại, bị gông cùm xiềng xích hoặc bị mất chức mất việc, bởi vì bản chất của người Ki-tô hữu là thành thật, bản chất của ma quỷ là dối trá.

Thành thật đem lại niềm vui cho mình và cho người khác, dối trá đem lại đau khổ dày vò cho mình và làm hại người khác; thành thật là thiên đàng, dối trá là hỏa ngục, cứ nghiệm đi rồi sẽ thấy đúng trăm phần trăm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info