Chương 54:

KINH MÂN CÔI


“Đức Mẹ Fatima nhắn nhủ: “Các con hãy luôn cầu nguyện, siêng năng lần hạt Mân Côi, để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình.”

Đức Mẹ Ma-ri-a vì muốn khuyến khích chúng ta nhiệt thành cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi, nên đã hiện ra với bà thánh Alan de la Roche và hứa ban 15 ơn cho những ai yêu mến thành tâm lần chuỗi Mân Côi.