11. Người giảng đạo chân chính là người khi chuẩn bị nói những lời khuyến bảo thánh thiện thì nên tự mình cảnh giác trước, phải nỗ lực học tập, không nên lơ là hành thiện, hành động không như lời nói mà không biết xấu hổ khi khuyên người khác, khiến cho họ chịu không nổi bèn nói: “Bác sĩ, nên trị bệnh mình trước đã.”

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info