2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần chuỗi Mân Côi.Lm. Giuse Maria Nh

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info