64. MUA VÀNG NỬA GIÁ

Quan huyện muốn mua vàng nên gọi tiệm vàng đem đến và nói họ đi nhận tiền ở công sở của huyện.

Ông chủ đích thân đưa đến hai đỉnh vàng, và để nịnh nọt quan huyện lão gia nên cười nói:

- “Tính tiền một nửa theo giá thị trường ạ”.

Quan huyện bèn dặn dò tả hữu:

- “Lại đây, cầm một đỉnh trả lại cho nó.”

Nhưng ông chủ tiệm vàng không đi về.

Quan huyện nói:

- “Tiền vàng đã đưa cho ngươi rồi, còn đợi gì nữa?”

Trả lời:

- “Tôi chưa nhận tiền mà !”

Quan huyện nổi giận quát:

- “Tên nô tài này, mày thật láo ! Mày vừa nói rất rõ ràng bán một nữa theo giá thị trường, ta đã đưa cho người một đỉnh, không phải là một nửa giá sao, bay đâu, đuổi nó ra gấp”.

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 64:

Tác giả sách Huấn Ca dạy rằng:

“Hãy đứng xa người nắm quyền sinh sát,

thì con sẽ không còn cảm thấy sợ tử thần.

Nếu đến gần nó, thì đừng bất cẩn,

kẻo nó lại cướp mất mạng con” (Hc 9, 13).

Và trong sách Châm Ngôn cũng dạy rằng:

“Khi con ngồi ăn với kẻ có chức quyền,

hãy để ý kỹ người đối diện…”(Cn 23,1).


Ở đời, có rất nhiều người thích chơi với các ông lớn bà lớn, ông quan này bà quan nọ, để hãnh diện khoe với hàng xóm bè bạn; có người thích làm bạn với những người có chức có quyền để lấy le với…bạn gái và hù dọa bà con chơi.

Hãy đọc lời răn dạy của Thiên Chúa qua miệng người khôn ngoan trong sách Huấn Ca và sách Châm Ngôn ở trên để nhắc nhở mình, bằng không thì sinh mạng mình chẳng có giá nào chứ đừng nói là một nửa giá.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info