6. Tôi giảng đạo không phải để nguời ta nhận biết tôi, nhưng là nói về Đức Chúa Giê-su để người ta nhận biết Chúa của chúng ta.

(Thánh Hieronimus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info