66. KHUYÊN CHIẾM CHỖ NGỒI

Trong phòng đầy chật những người đòi nợ, trên bàn trên ghế đều ngồi chật người, có một người không có chổ ngồi nên ngồi trên bệ cửa sổ.

Chủ nhà âm thầm đem tới cho ông ta một cái ghế, nhẹ nhàng nói:

- “Ngày mai ông đến sớm một chút”.

Người nọ cho rằng ông ta sẽ trả nợ cho mình trước nên rất vui vẻ, bèn bật mồm như lưỡi gà làm cảm động những chủ nợ khác và khuyên họ giải tán ai về nhà nấy.

Sáng ngày hôm sau người ấy vội vàng đến nói với chủ nhà:

- “Hôm qua ông hẹn tôi hôm nay đến sớm, ông đã chuẩn bị tiền trả cho tôi chưa?”

Chủ nhà trả lời:

- “Hôm qua thật xin lỗi vì để ông ngồi trên bệ cửa sổ, nên khuyên ông hôm nay nên đến sớm một chút, thì có thể chiếm một cái ghế để mà ngồi”.

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 66:

Bị hố là chuyện của những người có tính hấp tấp và đánh giá thấp người khác; bị hố cũng thường bày tỏ một cá tính tự mãn: tự mãn trong công việc, tự mãn trong giáo tiếp, tự mãn trong cách ăn mặc.v.v…

Vì đánh giá thấp con nợ nên chủ nợ bị hố.

Có một vài người cũng hấp tấp đánh giá vẻ bên ngoài của anh chị em, nên cũng vội vàng kết án họ vì một lời nói vô tình của anh chị em ấy, thế là họ bị hố khi các anh chị em ấy có cuộc sống gương mẫu; cũng có một vài người Ki-tô hữu tự cho mình trỗi vượt trên người khác nên coi thường tha nhân, nhất là trong việc đi lễ đọc kinh nhà thờ, làm việc bác ái từ thiện…

Thiên Chúa sẽ trả công cho chúng ta mặc dù chúng ta chẳng có công trạng gì trước mặt Ngài cả, nhưng chính những cố gắng vươn lên sự thánh thiện mỗi ngày, là những công trạng của chúng ta đối với chính mình và tha nhân mà tình yêu của Thiên Chúa được tỏ hiện.

Đừng hấp tấp xét đoán anh chị em, nhưng hãy khuyên bảo nhau cố gắng vươn lên mỗi ngày, để chiếm chỗ trên Nước Trời.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info