5. Muốn giáo huấn người khác thì phải lấy mình làm gương trước.

(Thánh nữ Bernadette)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info