9. Nếu người giảng không dùng đời sống của mình để giảng, thì bài giảng của mình khó mà đánh động tâm hồn của người nghe. Bởi cái mà họ vừa giảng phải lấy mình làm gương trước để có thể giúp người khác thành công.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info